Dotacje do wymiany pieca na pompę ciepła 2024

Dotacje do fotowoltaiki to wsparcie finansowe dla osób prywatnych, przedsiębiorstw, samorządów oraz organizacji pozarządowych, które chcą zainstalować panele fotowoltaiczne  i produkować energię elektryczną ze źródeł odnawialnych lub decydują się na instalację pompy ciepła. Takie dotacje mają na celu zachęcenie do stosowania ekologicznych źródeł energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ochronę środowiska. Dotacje do fotowoltaiki zwykle obejmują pokrycie części kosztów związanych z zakupem i instalacją systemu fotowoltaicznego. Ich wysokość oraz warunki uzyskania są zwykle określane przez dany samorząd. Warto pamiętać, że dotacje i zachęty finansowe zwykle mają ograniczoną pulę środków i są przyznawane do wyczerpania środków, dlatego warto śledzić aktualne informacje na temat dostępnych dotacji i programów zachęt finansowych.

Zebraliśmy informacje na temat najważniejszych dotacji do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2024 roku na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego oraz najbliższej okolicy, w której działamy i pomagamy inwestorom pozyskać środki finansowe:

Nowy Dwór Mazowiecki  – dotacja na wymianę pieca/kotła na pompę ciepła

Herb nowego dworu mazowieckiego

Dotacja celowa z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w ramach ograniczania niskiej emisji
na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Dotacja na wymianę pieca/kotła na pompę ciepła wynosi 6 500,00 zł, jednakże nie więcej niż 100 % poniesionych kosztów na zakup i instalację pompy ciepła.

Szczegóły dotyczące programu uzyskają Państwo od opiekuna programu pod numerem telefonu: 663 789 876

Jabłonna – dotacja do 8,000 zł na wymianę startego pieca na paliwo stałe

Herb gminy jabłonna

Gmina Jabłonna oferuje dotację w wysokości do 8 000 zł na wymianę niskosprawnych kotłów na paliwa stałe. Dotacja stanowi zwrot do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8 000 zł. Dotacja jest przeznaczona dla właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości mieszkalnych na terenie Gminy Jabłonna, którzy chcą wymienić dotychczasowe źródło ciepła opalane paliwem stałym. Wymiana źródła ciepła musi zostać zatwierdzona przez pozostałych współwłaścicieli. Dotacja nie jest dostępna dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo lub budynków w budowie. Nabór wniosków jest ciągły, ale wymiana źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Gminą Jabłonna. Wymiana dotychczasowego źródła ciepła może obejmować kocioł gazowy kondensacyjny, źródła ciepła zasilane energią elektryczną, pompy ciepła, kocioł olejowy kondensacyjny lub kocioł na pellet. Jednak montaż kotłów na pellet jest dozwolony tylko w przypadku braku sieci dystrybucji gazu w okolicy budynku mieszkalnego lub gdy podłączenie do sieci gazowej jest technicznie, lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Szczegóły dotyczące programu uzyskają Państwo od opiekuna programu pod numerem telefonu: 663 789 876

Legionowo – do 20 000 zł na wymianę pieca węglowego na gruntową pompę ciepła

Herb Legionowa

Gmina Miejska Legionowo oferuje dotacje na wymianę nieekologicznych pieców na paliwa stałe na nowoczesne piece gazowe, olejowe lub gtuntową pompę ciepła. Ponadto, jeśli zdecydujesz się na wymianę na piec gazowy, możesz także otrzymać dotację na przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej. Można ubiegać się na dotację na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na gruntową pompę ciepła. Kwota dotacji do 16000 zł, jednakże nie więcej niż 100 % poniesionych kosztów – na zakup pompy ciepła,

Szczegóły dotyczące programu uzyskają Państwo od opiekuna programu pod numerem telefonu: 663 789 876

Nieporęt – dotacja do 7 000 zł na wymianę pieca/kotła na pompę ciepła

 

Herb gminy nieporęt

Gmina zachęca do skorzystania z dotacji na wymianę starego pieca na nowy. W 2024 roku każdy mieszkaniec, który chce przystąpić do gminnego programu, może otrzymać dotację w wysokości do 7 000 złotych. W programie pojawiły się nowe możliwości, w tym pompy ciepła, o które wnioskowali mieszkańcy. Przygotowaliśmy krótki przewodnik, który pomoże w poprawnym przygotowaniu wniosku, spełniającego wszystkie wymogi dotacji. Dane na stronie urzędu nie są aktualizowane, lecz dotacja obowiązuje również w 2024 roku.

Szczegóły dotyczące programu uzyskają Państwo od opiekuna programu pod numerem telefonu: 663 789 876

Serock – dotacje na wymianę źródła ogrzewania na pompę ciepła

Herb gminy Serock

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji gminnej do wymiany źródła ogrzewania, muszą pamiętać, aby złożyć wypełniony wniosek o dotację na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza wraz z wymaganymi załącznikami, jeszcze przed demontażem starego oraz przed zakupem nowego źródła ogrzewania. Wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia przyjmowane są w trzech naborach w ciągu roku tj.:

 1. Pierwszy nabór: 01 – 28 lutego,
 2. Drugi nabór: 01– 31 maja,
 3. Trzeci nabór: 01 – 31 sierpnia

O dotację mogą ubiegać się osoby posiadające prawo własności lub użytkowania wieczystego w szczególności:

 1. Osoby fizyczne
 2. Wspólnoty mieszkaniowe
 3. Osoby prawne
 4. Przedsiębiorcy

Dotacja gminna udzielana jest na wymianę bezklasowych lub posiadających 3 lub 4 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 kotłów c.o. na paliwo stałe lub miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe, niespełniające wymagań ekoprojektu, przez które rozumie się piece lub kominki stanowiące jedyne źródło ogrzewania.

Wysokość dotacji celowej wynosi:

 1. Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 4 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
 2. Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym – 3 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
 3. Dla budynku mieszkalnego wielolokalowego – 10 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
 4. Dla budynku usługowego – 3 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
 5. Dla lokalu usługowego w budynku mieszkalnym z wyodrębnionym źródłem ogrzewania – 3 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

Ponadto osoby posiadające ważną, tj. obowiązującą na dzień złożenia wniosku gminną Kartę Serocczanina, uprawnione są do otrzymania podwyższonej kwoty dotacji o 1 000 zł.

Szczegóły dotyczące programu uzyskają Państwo od opiekuna programu pod numerem telefonu: 663 789 876

Łomianki – dotacja do 15 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła – do 15 września 2024 

Herb Łomianki

Gmina Łomianki zachęca do udziału w Gminnym Programie Wymiany Pieców, który został wznowiony, a wnioski na 2024 rok są już przyjmowane. Celem programu jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na terenie gminy, a jego realizacja planowana jest także w kolejnych latach. Program ma na celu zgodnie z uchwałą nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r., wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Szczegóły dotyczące programu uzyskają Państwo od opiekuna programu pod numerem telefonu: 663 789 876

Pomiechówek – dotacja „czyste powietrze”

Herb pomiechówka

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wymianę źródeł ciepła. W punkcie konsultacyjno-informacyjnym, mieszczącym się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku przy ulicy Kilińskiego 1 (II piętro), można uzyskać informacje na temat rodzajów przedsięwzięć, na które można otrzymać dofinansowanie. Ponadto można też uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynku, takiej jak wymiana okien, drzwi zewnętrznych czy ocieplenie ścian. Punkt jest czynny w poniedziałki i wtorki w godzinach 10:30-15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegóły dotyczące programu uzyskają Państwo od opiekuna programu pod numerem telefonu: 512 270 841

Płońsk – dotacja „czyste powietrze”

Herb Płońska

Szczegóły dotyczące programu uzyskają Państwo od opiekuna programu pod numerem telefonu: 512 270 841

Zakroczym – Dotacja gminna do wymiany pieca węglowego na pompę ciepła w wysokości 2500 zł od lutego 2024.

Herb zakroczymia

Szczegóły dotyczące programu uzyskają Państwo od opiekuna programu pod numerem telefonu: 512 270 841

Radzymin – dotacja „czyste powietrze” 

Szczegóły dotyczące programu uzyskają Państwo od opiekuna programu pod numerem telefonu: 512 270 841

Wieliszew – dotacja „czyste powietrze” 

Szczegóły dotyczące programu uzyskają Państwo od opiekuna programu pod numerem telefonu: 512 270 841

Pułtusk – dotacja „czyste powietrze” 

Herb Pułtuska

Szczegóły dotyczące programu uzyskają Państwo od opiekuna programu pod numerem telefonu: 512 270 841

Kolejny etap programu „Czyste Powietrze” zakłada, że kluczowe jest poprawienie jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Aby to osiągnąć, konieczne jest wymienienie źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2029, a umowy będą podpisywane do 31 grudnia 2027 roku. Nabór wniosków jest ciągły, a dokumenty są oceniane na bieżąco. Celem programu jest walka z zanieczyszczeniem powietrza oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Województwo mazowieckie Pilotażowy program dla gmin „Mazowsze dla czystego ciepła 2024”

Cel: eliminowania tych wszystkich systemów ogrzewania, które są źródłem zapylenia Więcej informacji: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-czystego-ciepla-nabor-dodatkowy.htmlhttps://powietrze.mazovia.pl/

Herb Województwa Mazowieckiego

Szczegóły dotyczące programu uzyskają Państwo od opiekuna programu pod numerem telefonu: 663 789 876

Czyste powietrze 2024

Program czyste powietrze logo

Ważne terminy dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

 • Publikacja (ogłoszenie) programu ze zmianami dot. pomp ciepła: styczeń 2024 rok.
 • Obowiązywanie nowych warunków dotyczących pomp ciepła (zakończenie okresu przejściowego, umożlwiającego zakup i montaż pomp ciepła na dotychczasowych zasadach): 1 kwietnia 2024 roku.

Szczegóły dotyczące programu uzyskają Państwo od opiekuna programu pod numerem telefonu: 512 270 841