Jabłonna – dotacja do 8,000 zł na wymianę startego pieca na paliwo stałe

Herb gminy jabłonna


📞 Zadzwoń do nas: +48 663 789 876 i uzyskaj fachową pomoc w uzyskaniu dotacji na wymianę pieca/kotła na pompę ciepła 🌞


Gmina Jabłonna oferuje wsparcie finansowe w postaci dotacji na wymianę niskosprawnych kotłów opalanych paliwem stałym na terenie gminy. Dotacja wynosi do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8 000,00 zł. Dotacja jest dostępna dla właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości mieszkalnych, którzy chcą wymienić swoje dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe. Nabór wniosków jest ciągły, a kolejność decyduje otrzymania dotacji. Wymiana źródła ciepła nie może rozpocząć się przed podpisaniem umowy z Gminą Jabłonna.

Dotacja może być wykorzystana na zakup i montaż kotłów gazowych kondensacyjnych, źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną, pomp ciepła, kotłów olejowych kondensacyjnych oraz kotłów na pellet. Koszty kwalifikowane to koszty demontażu dotychczasowego źródła ciepła, koszty budowy przyłącza gazowego, koszty wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania, koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła oraz zakup i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej.

Harmonogram otrzymania dotacji obejmuje złożenie wniosku do urzędu gminy, weryfikację wniosku i wizję lokalną, podpisanie umowy z gminą, realizację przedsięwzięcia, złożenie wniosku o wypłatę dotacji z niezbędnymi załącznikami, weryfikację wniosku i wizję lokalną oraz wypłatę środków na konto Wnioskodawcy. Dotacja jest dostępna tylko dla budynków mieszkalnych, nie może być udzielana dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo lub budynków w budowie.


📞 Zadzwoń do nas: +48 663 789 876 i uzyskaj fachową pomoc w uzyskaniu dotacji na wymianę pieca/kotła na pompę ciepła 🌞