Nowy Dwór Mazowiecki  – dotacja do 6,500 zł na wymianę pieca/kotła na pompę ciepła

Herb nowego dworu mazowieckiego


📞 Zadzwoń do nas: +48 663 789 876 i uzyskaj fachową pomoc w uzyskaniu dotacji na wymianę pieca/kotła na pompę ciepła 🌞


Zgodnie z artykułem 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy lub powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. Dotacje celowe będą udzielane podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, takim jak osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy, jak również jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Priorytetem miasta jest likwidacja starych źródeł ogrzewania zasilanych paliwem stałym, więc dotacje celowe będą przyznawane w pierwszej kolejności Wnioskodawcom, którzy zmienią swoje źródło ogrzewania na nowe. Jeśli nie ma technicznej możliwości podłączenia do sieci gazowej z powodu braku sieci lub niespełniania norm technicznych budynku, dofinansowanie będzie udzielane na zakup pieca zasilanego alternatywnym źródłem ciepła, takim jak pellet, elektryczność, olej lub pompa ciepła. Jeśli środki finansowe na dotacje celowe na likwidację kotłów zasilanych paliwem stałym nie zostaną wyczerpane, dotacje będą przyznawane pozostałym Wnioskodawcom, którzy chcą wymienić swoje niskosprawne źródła ogrzewania.

Wnioski o dotacje należy składać do 31 maja roku, w którym planowana jest modernizacja kotłowni. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o decyzji komisji w sprawie przyznania dotacji w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Umowy na udzielenie dotacji celowej będą zawierane z Wnioskodawcami do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na wymianę źródeł ciepła w danym roku budżetowym. Jeśli środki finansowe na dotacje celowe zostaną wyczerpane, niezrealizowane wnioski nie będą rozpatrywane w roku następnym.

Wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, muszą rozliczyć ją do 15 grudnia roku, w którym została podpisana umowa o przyznanie dotacji. Jeśli beneficjent zrezygnuje z podpisania umowy, wniosek nie będzie przeniesiony na listę oczekujących na rok następny, a niewykorzystana kwota dofinansowania zostanie przyznana na realizację inwestycji kolejnego wniosku.


📞 Zadzwoń do nas: +48 663 789 876 i uzyskaj fachową pomoc w uzyskaniu dotacji na wymianę pieca/kotła na pompę ciepła 🌞