Program Czyste Powietrze 2023 – informacje

 

Program czyste powietrze

Program Czyste Powietrze przeszedł wiele istotnych zmian i w 2023 roku oferuje jeszcze wyższe dofinansowanie dla termomodernizacji domów oraz wymiany tak zwanych kopciuchów. Maksymalna kwota dotacji wynosi aż 135 tys. złotych! Od 3 stycznia 2023 roku można składać wnioski do nowej wersji programu Czyste Powietrze. Aby otrzymać dotację z nowego Programu Czyste Powietrze, należy spełnić określone warunki. Wśród nich znajduje się między innymi spełnienie określonych progów dochodowych. Jakie dokładnie są kryteria, aby otrzymać dopłaty z Czystego Powietrza? Wszystkie informacje dotyczące programu oraz możliwości uzyskania dofinansowania są dostępne na stronie internetowej programu Czyste Powietrze. My zebraliśmy najważniejsze informacje.


📞 Zadzwoń do nas: +48 663 789 876 i uzyskaj fachową pomoc w uzyskaniu dotacji na wymianę pieca/kotła na pompę ciepła 🌞


Program Czyste Powietrze 2023 – nowa edycja od 3 stycznia

Od 3 stycznia 2023 roku rusza nowa wersja Programu Czyste Powietrze, która wprowadza wiele istotnych zmian. Przede wszystkim, zwiększono wysokość progów dochodowych, dzięki czemu jeszcze większa liczba osób będzie mogła skorzystać z dofinansowania. Ponadto, program oferuje wyższe dofinansowanie, które pozwala na pokrycie większej części kosztów inwestycji. Jedną z ważniejszych zmian w Programie Czyste Powietrze jest możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej składałeś wniosek dotyczący wymiany pieca. Dodatkowo, program wprowadza ścieżkę bankową, która umożliwia uzyskanie kredytu bankowego z dotacją na częściową spłatę zobowiązania na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku. Ważnym elementem Programu Czyste Powietrze jest również obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku, który pozwoli na dokładne określenie potrzeb i kosztów inwestycji w celu poprawy efektywności energetycznej.

Jakie wsparcie finansowe możesz utrzymać w ramach programu?

Jeśli planujesz poprawić efektywność energetyczną swojego domu, to warto skorzystać z oferty programu „Czyste Powietrze”. Dzięki temu możesz otrzymać wsparcie finansowe na wiele różnych projektów, w tym na:

  • audyt energetyczny, który pozwoli ci uzyskać szczegółowe informacje na temat potrzeb twojego budynku i wybrać najlepsze rozwiązania z zakresu termomodernizacji,
  • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
  • wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
  • wymianę starego kotła na paliwo stałe na nowoczesne źródło ciepła,
  • instalację CO i CWU,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty, które są już zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Należy jednak pamiętać, że rozliczone zostaną koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Terminy realizacji projektów różnią się w zależności od rodzaju otrzymanej dotacji. W przypadku dotacji bez prefinansowania, termin końcowy wynosi:

  • 30 miesięcy w przypadku dotacji z programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
  • 36 miesięcy w przypadku dotacji z Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Jeśli otrzymałeś dotację z prefinansowaniem, to musisz zakończyć swój projekt w ciągu 18 miesięcy. Ostateczny termin realizacji projektu liczy się od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.


📞 Zadzwoń do nas: +48 663 789 876 i uzyskaj fachową pomoc w uzyskaniu dotacji na wymianę pieca/kotła na pompę ciepła 🌞


Kto może otrzymać dotację z programu Czyste Powietrze 2023?

Jeśli posiadasz dom jednorodzinny lub wydzielony w nim lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą, to możesz skorzystać z Programu Czyste Powietrze. Aby otrzymać dofinansowanie, musisz spełnić określone kryteria dochodowe.

Jeśli roczne zarobki (dochód roczny) nie przekraczają 135 000 zł, możesz starać się o podstawowe dofinansowanie (Część 1 Programu). Jeśli miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają określonej kwoty, możesz starać się o podwyższone dofinansowanie (Część 2 Programu) lub o najwyższy poziom dofinansowania (Część 3 Programu), jeśli masz ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to możesz również skorzystać z Programu Czyste Powietrze. W zależności od swojego dochodu lub przychodu rocznego, możesz starać się o podstawowe, podwyższone lub najwyższe dofinansowanie. Pamiętaj jednak, że jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w budynku lub lokalu mieszkalnym, to powierzchnia przeznaczona na tę działalność nie może przekroczyć 30% całkowitej powierzchni budynku lub lokalu mieszkalnego.

Wszystkie informacje dotyczące kryteriów dochodowych oraz innych wymogów dotyczących programu Czyste Powietrze znajdują się na oficjalnej stronie internetowej programu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi przed składaniem wniosku o dofinansowanie.


📞 Zadzwoń do nas: +48 663 789 876 i uzyskaj fachową pomoc w uzyskaniu dotacji na wymianę pieca/kotła na pompę ciepła 🌞