Certyfikacja Partnera Serwisowego pomp ciepła AURATSU dla Eko Wtyczka

 w Aktualności

Informujemy, że dnia 18 października w Gdańsku, pan Tomasz Górnaś – właściciel firmy Eko Wtyczka – został uhonorowany certyfikatem o numerze A/2751/2023/24, stając się partnerem serwisowym marki Auratsu. Firma KLIMA-THERM Sp. z o. o. potwierdza, że Eko Wtyczka posiada oficjalną certyfikację Partnera Serwisowego pomp ciepła AURATSU.

ZAKRES CERTYFIKACJI obejmuje:

  • Dobór, montaż i serwis pomp ciepła AURATSU.

PARTNER SERWISOWY JEST UPOWAŻNIONY DO:

  • Montażu i rozruchu urządzeń,
  • Wykonywania napraw gwarancyjnych,
  • Odpłatnego serwisu gwarancyjnego,
  • Dokonywania wpisów do książki gwarancyjnej urządzeń objętych certyfikacją.

Ważne jest również podkreślenie, że certyfikat jest ważny jedynie przy posiadaniu aktualnego certyfikatu f-gaz dla przedsiębiorców. Okres ważności certyfikatu upływa 18 października 2024 roku.

Dodatkowo pragniemy poinformować, że priorytetem dla naszej firmy jest nieustanne doskonalenie naszych umiejętności. Regularnie uczestniczymy w branżowych konferencjach oraz szkoleniach. Nasza misja polega na ciągłym podnoszeniu kwalifikacji, by móc świadczyć usługi najwyższej jakości dla naszych partnerów. Dziękujemy za zaufanie!

Certyfikat Auratsu Partner serwisowy Tomasz Górnaś Eko Wtyczka

Recent Posts

Leave a Comment